Havacılık Tıp Merkezleri Yönetim Sistemlerinin Havacılık Mevzuatına Uyumluluğunun Sağlanması Konulu Çalıştay ile Yönetim Sistemi Organizasyon El Kitabı ve Bilgi Yönetim Sistemi Otomasyon Sistemleri. 25 eKİM 2018